Herdenking Jozef De Brouwer

In 2020 was het 50 jaar geleden dat Jozef De Brouwer de 1ste Reinaertprijs voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen kreeg toegewezen. Pastoor De Brouwer was van kapitaal belang voor de heemkunde en het geschiedkundig onderzoek in onze streek.
Davidsfonds Lede, Heemkundige kring Lede en Marnixring Aalst Denderend Land bundelden toen hun krachten om hieromtrent een viering te organiseren. De coronacrisis zorgde er echter voor dat de viering moest worden uitgesteld.

op zondag 10 juli 2022 is de viering uiteindelijk kunnen doorgaan met een plechtige inhuldiging van een herdenkingsplaat, een wandeling langs gebouwen die door De Brouwer zijn beschreven m.n. over gebeurtenissen en plaatsen tussen Impe-dorp en Markizaat die met Jozef De Brouwer te maken hebben, een academische zitting met een spreker over heemkunde en over de Reinaertprijs en een receptie en feest 's avonds.

Op belangrijke plaatsen langs het wandelpad is een QR-code aangebracht, waardoor meer informatie over leven en werk van Jozef De Brouwer gegeven kan worden. Naar het wandelpad.

© 2024 Heemschut Lede, Davidsfonds Lede, Marnixring Aalst  -  admin